september 2013

Depresjon.

Depresjon(ogs kaltdepressiv lidelse,tilbakevendende depressiv lidelse,klinisk depresjon,alvorlig depresjon,unipolar depresjon, ellerunipolar lidelse) er enpsykisk lidelsepreget av et gjennomgripen...

hits